21 Sep

ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТЫН ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТАД БҮРТГҮҮЛЭГЧДИЙН АНХААРАЛД

2022-2023 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ТӨГСӨЛТИЙН ДАРААХ ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТЫН ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТЫН ХУВААРЬ

Элсэлтийн шалгалтыг 2022 оны 09 дүгээр сарын 24-25 өдрүүдэд танхимд зохион байгуулна. Шалгалтад нэвтрэх нэр, код, шалгалт өгөх өрөөний хуваарийг 2022 оны 09 дүгээр сарын 23-нд  цахим хуудсанд (http://postgraduate.mnums.edu.mn) байршуулна.  АШУҮИС-ийн төгсөлтийн шалгалтын сорилыг жишиг болгон бэлтгэл хангана уу.

Жич: Эрүүл Мэндийн Хөгжлийн Төв болон АШУҮИС нь төгсөлтийн дараах сургалтын элсэлтийн шалгалтыг нэгдсэн хэлбэрээр зохион байгуулах тул хоёр байгууллагад давхар бүртгүүлсэн тохиолдолд уг хоёр байгууллагын аль нэгд нь шалгалт өгөх эрх нээгдэх болно. Давхар бүртгэгдсэн элсэгчдийн мэдээллийн тулгалт явагдаж байгаа бөгөөд  2022.09.23-нд шалгалтын дэг, дэлгэрэнгүй зааврыг гаргана.

УРЬДЧИЛСАН (ПРЕТЕСТ) ШАЛГАЛТЫГ 2022 ОНЫ 09 САРЫН 23-НЫ ӨДӨР 12:00 ЦАГААС 19:00 ЦАГТ БАГТААН ЗААВРЫН ДАГУУ ӨГНӨ.

Жич: 2022 оны 09 сарын 25-ны өдөр Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн дагуу “Автомашингүй өдөр” зохион байгуулагдах бөгөөд шалгалтын цагийн хуваариа баримтална уу.

ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТЫН ХУВААРЬ (2022.09.24,25-ны ӨДРҮҮДЭД ЗОХИОН БАЙГУУЛНА.)

Мэргэшил Өдөр Цаг
1 Дотрын анагаах судлал 9 сарын 24 08:00
2 Өрхийн анагаах ухаан судлал 9 сарын 24 08:00
3 Анатомийн эмгэг судлал 9 сарын 24 10:00
4 Арьс судлал 9 сарын 24 10:00
5 Нүд судлал 9 сарын 24 10:00
6 Хүүхэд судлал 9 сарын 24 10:00
7 Эмнэлзүйн эмгэг судлал 9 сарын 24 10:00
8 Яаралтай тусламж судлал 9 сарын 24 10:00
9 Мэдээгүйжүүлэг судлал 9 сарын 24 12:00
10 Мэс засал судлал 9 сарын 24 12:00
11 Гэмтэл согог засал судлал 9 сарын 24 14:30
12 Ерөнхий мэргэшил судлал 9 сарын 24 14:30
13 Мэдрэл судлал 9 сарын 24 14:30
14 Сүрьеэ судлал 9 сарын 24 14:30
15 Сэтгэц судлал 9 сарын 24 14:30
16 Хавдар судлал 9 сарын 24 14:30
17 Чих, хамар, хоолой судлал 9 сарын 24 14:30
18 Шүүх анагаах судлал 9 сарын 24 14:30
19 Эрчимт эмчилгээ судлал 9 сарын 24 14:30
20 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал 9 сарын 24 14:30
21 Дүрс оношилгоо судлал 9 сарын 24 16:30
22 Сэргээн засал судлал 9 сарын 24 16:30
23 Нүүр амны гажиг засал судлал 9 сарын 25 08:00
24 Хүүхдийн нүүр ам судлал 9 сарын 25 08:00
25 Шүдний ерөнхий эмчилгээ судлал 9 сарын 25 08:00
26 Шүдний сувгийн эмчилгээ судлал 9 сарын 25 08:00
27 Нүүр амны мэс засал судлал 9 сарын 25 10:00
28 Нүүр амны согог засал судлал 9 сарын 25 10:00
29 Зүү эмчилгээ судлал 9 сарын 25 12:00
30 Монголын уламжлалт анагаах ухааны мэдрэл судлал 9 сарын 25 12:00
31 Монголын уламжлалт анагаах ухаан судлал 9 сарын 25 14:30
32 Монголын уламжлалт анагаах ухааны засал судлал 9 сарын 25 14:30
33 Монголын уламжлалт анагаах ухааны хүүхэд судлал 9 сарын 25 14:30
34 Монголын уламжлалт анагаах ухааны эмэгтэйчүүд судлал 9 сарын 25 14:30
35 Монголын уламжлалт ахагаах ухааны дотор судлал 9 сарын 25 14:30
36 Шүдний тулгуур эдийн эмчилгээ судлал 9 сарын 25 14:30