05 Oct

Био-анагаахын мэргэжилтэн бэлтгэх сургалтын дахин шалгалтын дүн 

Төрөлжсөн сургалт:

Био-анагаахын мэргэжилтэн бэлтгэх сургалтын дахин шалгалтын дүн

60 оноо болон түүнээс дээш авсан элсэгчид тэнцсэн.
1002
51
1003
60
1004
60
1006
38
1007
71
1008
51
1010
61
1012
57
1015
39
1016
56
1020
75
1022
64
1023
51
1024
68
1025
54
1026
74
1027
65
1029
48
1032
54
1034
70
1037
51
1041
57
1042
54
1043
60
1044
33
1048
27
1049
41
1050
80
1051
61
1052
33
1053
38
1055
57
1056
60
1062
36
1063
51
1066
60
1067
39
1068
30
1069
45
1070
41
1071
37
1072
43
1073
48
1077
65
1078
56
1079
52
1080
57
1081
53
1082
52
1083
42
1084
43
1085
65
1086
50
1087
45
1088
50
03 Oct

Зүрх судлалын элсэлтийн шалгалтын дүн

Төрөлжсөн сургалт:
Зүрх судлалын элсэлтийн шалгалтын дүн
3006
81
Тэнцсэн
3014
70
Тэнцсэн
3012
61
Тэнцсэн
3021
59
Тэнцсэн
3001
52
Тэнцсэн
3002
52
Тэнцсэн
3003
52
Тэнцсэн
3005
49
Тэнцсэн
3004
48
Тэнцээгүй
3007
44
Тэнцээгүй
3019
44
Тэнцээгүй
3023
43
Тэнцээгүй
Тэнцсэн элсэгчид 2018.10.04 өдөр АШУҮИС-ийн 322 тоотод доорх материалуудыг бүрдүүлэн авчирч өгнө үү.
Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтанд
бүрдүүлэх материалууд
 1. Анкет / Блог хаягаас татаж  авна/
 2. Суралцуулахыг хүссэн өргөдөл
 3. Бакалаврын болон резиденсийн диплом, Лицензийн хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулах
 4. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 5. Зураг 2 хувь
 6. Сургалтын төлбөр-960000₮
Хаан банкны АШУҮИСургуулийн 5031813390 тоот дансанд  тушаана. Гүйлгээний код 105
 1. Үйл ажиллагааны төлбөр 96000₮.
Хаан банкны АШУҮИСургуулийн 5031813390 тоот дансанд  тушаана. Гүйлгээний код 108
 1. Бүртгэлийн хураамж -15000₮
Хаан банкны АШУҮИСургуулийн 5031813390 тоот дансанд  тушаана. Гүйлгээний код 107
Баримтан дээр регистрийн дугаар, овог нэр, гүйлгээний код, утасны дугаарыг заавал бичнэ.
Гүйлгээний код өөр өөр байгааг анхаарч зааврын дагуу тушаана уу.
 1. Бүрэн болсон материалыг нүхтэй архивын хавтасанд хийж ирнэ.

 

03 Oct

Био-Анагаахын мэргэжилтэн бэлтгэх сургалт

Төрөлжсөн сургалт:
Био-Анагаахын мэргэжилтэн бэлтгэх сургалтын элсэлтийн шалгалтын дүн хангалтгүй байгаа тул 2018.10.05 өдөр АШУҮИС-ийн 140 тоотод 15:00 цагт дахин шалгалт зохион байгуулагдахаар болсон.
Бүртгэлийн хураамжаа төлөөд орсон элсэгчид дахин шалгалтанд төлбөргүй орно.
28 Sep

Био-Анагаахын мэргэжилтэн бэлтгэх сургалт

Төрөлжсөн сургалт:

Био-Анагаахын мэргэжилтэн бэлтгэх сургалт

Био-Анагаахын мэргэжилтэн бэлтгэх сургалтын элсэлтийн шалгалтыг 2018.10.01 өдөр АШУҮИС-ийн 140 тоотод 15.00 цагаас авна. Шалгалтанд ирэхдээ

 • Бүртгэлийн хураамж төлсөн баримт 

  • Банкны нэр: Хаан банк
  • Хүлээн авагч: АШУҮИС
  • Дансны дугаар: 5031813390
  • Гүйлгээний утга: /код107, Регистрийн дугаар, овог нэр/
  • Дүн: 15000төг
 • Харандаа баллуур

 • Иргэний үнэмлэх авч ирнэ.

28 Sep

Төрөлжсөн мэргэшил, мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын элсэлтийн шалгалт авах чиглэлүүд

Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалт:

Төрөлжсөн мэргэшил, мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын элсэлтийн шалгалт авах чиглэлүүд

Төрөлжсөн мэргэшил, мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд дараах чиглэлүүдээр элсэн суралцагчдаас 2018.10.02 өдөр АШУҮИС-ийн 111 тоотод 15:00 цагаас элсэлтийн шалгалт авна.

Шалгалтанд ирэхдээ бүртгэлийн хураамж төлсөн баримт, харандаа баллууртай ирнэ

 • Дотоод шүүрэл судлал
 • Зүрх судлал
 • Нярай судлал
 • Ревматологи
 • Толгой хүзүүний мэс засал судлал
 • Эмнэлзүйн бичил амь судлал
28 Sep

Төрөлжсөн мэргэшил болон мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын дараах чиглэлүүдээр элсэгчид 2018 оны 10.01 өдөр АШУҮИС-ийн 322 тоотод доорх материалуудыг бүрдүүлэн авчирч өгнө үү.

Төрөлжөн мэргэшлийн сургалт:

Төрөлжсөн мэргэшил болон мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын дараах чиглэлүүдээр элсэгчид 2018 оны 10 сарын 01 өдөр АШУҮИС-ийн 322 тоотод доорх материалуудыг бүрдүүлэн авчирч өгнө үү.

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
 1. Суралцахыг хүссэн хувийн өргөдөл
 2. Элсэгчийн анкет (ЭНД ДАРЖ татаж авна уу)
 3. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 4. Сургууль төгссөн болон мэргэжлийн диплом, үнэмлэх, мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан)
 5. 3х4 хэмжээтэй цээж зураг 3 хувь
 6. Ажил байдлын тодорхойлолт
 7. Бүртгэлийн хураамж төлсөн баримт
 8. Үйл ажиллагааны хураамж (сургалтын төлбөрийн 10 хүртэл хувьтай тэнцүү байна) /Материал тэнцсэн тохиолдолд төлнө/
 9. Сургалтын төлбөр төлсөн баримт /материал тэнцсэн тохиолдолд төлнө/
  • Сургалтын төлбөр-…………………₮
  Хаан банкны АШУҮИСургуулийн 5031813390 тоот дансанд  тушаана. Гүйлгээний код 105
  • Үйл ажиллагааны төлбөр: ……………₮.
  Хаан банкны АШУҮИСургуулийн 5031813390 тоот дансанд  тушаана. Гүйлгээний код 108
  • Бүртгэлийн хураамж: ………………₮
  Хаан банкны АШУҮИСургуулийн 5031813390 тоот дансанд  тушаана. Гүйлгээний код 107
  Баримтан дээр регистрийн дугаар, овог нэр, гүйлгээний код, утасны дугаарыг заавал бичнэ.
  Гүйлгээний код өөр өөр байгааг анхаарч зааврын дагуу тушаана уу.
Байгууллагын захиалгаар суралцаж буй элсэгч нь дараах нэмэлт материалыг бүрдүүлнэ.
 1. Суралцуулахыг хүссэн байгууллагын албан бичиг
 2. Сургалтын төлбөрийн эх үүсвэр (албан байгууллага, захиалагч байгууллагатай хийсэн гэрээ)
  Төрөлжсөн мэргэжил:
 • Бэлгийн замаар дамжих халдвар
 • Бөөр судлал
 • Гар сарвууны нөхөн сэргээх бичил мэс засал судлал
 • Доод мөчний нөхөн сэргээх бичил мэс засал судлал
 • Нурууны мэс засал судлал
 • Хүүхдийн гэмтэл согог судлал
 • Орчны эрүүл мэнд судлал
 • Эрүүл мэндийн удирдлага зохион байгуулагч
 • Биостатистик, тархвар зүй
 • Хавдрын хими эмчилгээ
 • Хүүхдийн хоол боловсруулах тогтолцоо судлал
 • Хүүхдийн бөөр судлал
 • Хүүхдийн зүрх судлал
 • Хүүхдийн уушиг
 • Хүүхдийн чих хамар хоолой
 • Хөнгөвчлөх тусламж үйлчилгээ
 • Хэвлийн мэс засал
 • Цус судлал
 • Цус цусан бүтээгдэхүүнийн үйлдвэрлэл технологи
 • Эм зүйн албаны зохион байгуулагч
 • Эмнэлзүйн эм зүй
 • Эмнэлзүйн эм судлал
 • Эмэгтэйчүүдийн дотоод шүүрэл, үргүйдэл судлал
 • Эс судлал
 • Компьютер томографи/ соронзон давтамжит дүрс оношлогоо судлал
 • Андрологи
 • Уушиг судлал
Мэргэжил дээшлүүлэх сургалт:
 • Тархины судасны хэт авиан оношлогоо
 • Нүүр амны согог засал
 • Тархины цахилгаан бичлэг
 • Эх барих эмэгтэйчүүдийн хэт авиа
 • Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй
 • Компьютер томографи
 • Чих хамар хоолойн мэс засал
28 Sep

Хөтөлбөрийн агуулга нөхөх багц цагийн сургалтын элсэгчдийн анхааралд

Төрөлжсөн сургалт:

Гарчиг: Хөтөлбөрийн агуулга нөхөх багц цагийн сургалтын элсэгчдийн анхааралд

2018.10.01 өдрийн 10:00 цагаас АШУҮИС-ийн 238 тоотод нэгдсэн хуралтай.